KROON LASSEN

LASER LASSEN KRONEN

Kronen worden aangevoerd via een trilplaat.
Nadien worden de kronen gepositioneerd d.m.v. laserdetectie
Na positionnering worden de perforaties ,
rekening houdend met de radius van de openingen, met laser opgelast.